Promocja Smile
pixel
Darmowa dostawa od 70,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Snugpak prowadzony pod www.snugpak.pl (dalej zwaną Witryną) przez Q7 Group sp. z o.o., ul. Kartuska 29, 83-340 Sierakowice, KRS 0000973770, NIP 5543003040, Regon 522110204 (zwanego Sklepem Internetowym).
Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie osoby upoważnione przez Administratora i zobowiązane do zachowania poufności.

Jakie dane zbiera Sklep Internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny, o których informacje umieszczone są poniżej w Polityce Cookies.

Jakie dane zbiera Sklep Internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep Internetowy będzie od Państwa przetwarzał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

 1. imię, nazwisko,
 2. adres zameldowania na pobyt stały,
 3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
 4. adres poczty elektronicznej,
 5. numer telefonu.

  Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny

Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail lub numer telefonu (w zależności od wybranej opcji newslettera) będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Sklepu Internetowego. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
Z chwilą wyrażenia zgody na zapis do newslettera zawarta zostaje pomiędzy Administratorem a Klientem umowa o dostarczanie Newslettera. Zapisując się do newslettera Klient oświadcza, iż wyraża zgody na otrzymywanie Newslettera, zapoznał się z Polityką prywatności oraz Klauzulą Informacyjną - Zgoda na przetwarzanie danych i akceptuje ich postanowienia. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
Zapisując się do newslettera Klient otrzyma:.

 • Informacje o promocjach i nowościach
 • Informacje o wydarzeniach branżowych
 • Kody rabatowe
 • Praktyczne porady

Administrator informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że wyłączne prawo do określania częstotliwości dostarczania oraz treści newslettera przysługuje Administratorowi. Newsletter przesyłany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany przez Klienta. Klient może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym. Klient będący konsumentem oraz przedsiębiorca, któremu przysługują prawa konsumenta mają prawo odstąpić od umowy o dostarczanie Newslettera bez podania przyczyny. W celu skorzystania z ww. uprawnień Klient zobowiązany jest złożyć Administratorowi stosowne oświadczenie, poprzez:

 • wykorzystanie automatycznej funkcji rezygnacji z newslettera poprzez kliknięcie w przycisk " Jeżeli nie chcesz otrzymywać więcej wiadomości, możesz usunąć swój adres e-mail z bazy newsletter";
 • przesłanie prośby o usunięcie z listy mailingowej na adres e-mail:

Inne źródła danych

Obok plików cookies, Sklep Internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować:

 • państwa adres IP
 • rodzaj platformy
 • rodzaj przeglądarki internetowej

Udostępnianie informacji

W celu realizacji umowy Sklep Internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do współpracujących podmiotów realizujących dostawę towaru - firmy kurierskie oraz operatorów płatności online. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności wykorzystanie bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji oraz rejestracji i składania zamówienia będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep Internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: info@snugpak.pl
Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: info@snugpak.pl.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się przed ich odwiedzeniem. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Kontakt z Klientem

W celu finalizacji zamówienia, przesłania odpowiedzi na pytanie skierowane drogą mailową, Sklep Internetowy będzie korzystał z poczty elektronicznej e-mail lub połączeń telefonicznych. W przypadku finalizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym, do klienta zostaną przekazane wszystkie niezbędne informacje na temat dokonanej transakcji i postępach w realizacji zamówienia drogą mailową..

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: info@snugpak.pl lub Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji Właścicielowi pod adresem email: info@snugpak.pl.


Polityka cookies


Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Q7 Group sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach.

I. Definicje

 1. Administrator - oznacza Q7 Group sp. z o.o., Kartuska 29, 83-340 Sierakowice, KRS:0000973770, NIP: 5543003040, Regon: 522110204, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) www.snugpak.pl.
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 • Konfiguracji serwisu

I) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
II) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
III) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
IV) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
V) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 • Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

I) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
II) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
III) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

I) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
II) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

 • Zapamiętania lokalizacji użytkownika

I) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

 • Analiz i badań oraz audytu oglądalności

I) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 • Świadczenia usług reklamowych

I) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

 • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

Administrator usługi Cookies Zewnętrzne wykorzystuje w następujących celach:

 • Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

I) www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
II) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
III) www.wrzuta.pl [administrator cookies: Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]

 • Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

I) IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie]
II) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
III) Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]
IV) Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]

 • Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

I) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
II) Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie]
III) Sieć reklamowa AdTaily [administrator cookies: AdTaily Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie]

 • Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:

I) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
II) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
III) LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
IV) Paypal [administrato cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA]

 • Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

I) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
II) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
III) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
IV) nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
V) LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
VI) chce.to [administrator cookies: chce.to sp. z o.o. z siedzibą w gdańsku]
VII) Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA]

 • Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

I) opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
II) ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]

 • Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.


Ochrona Danych Osobowych


Q7 Group sp. z o.o.
informacja dla podmiotów, których dane osobowe są przetwarzane.
 
Q7 Group sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) jest administratorem danych osobowych i zapewnia wykorzystanie danych w sposób zgodny z umową, bezpieczny oraz obowiązującymi przepisami prawa.

I. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podmiotów są przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcia i wykonywania umowy oraz realizacji zamówień,
 • wykonywania obowiązków prawnych w szczególności obowiązków rachunkowych i księgowych m.in. wystawiania i przechowywania faktur, prowadzenia spraw kadrowych,
 • dochodzenia roszczeń,
 • marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

 • realizacji zamówień trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
 • wykonywania obowiązków rachunkowych, księgowych oraz podatkowych, prowadzenia spraw kadrowych,
 • realizacji zadań ustawowych w celach prawnie uzasadnionych.

II. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Q7 Group sp. z o.o. przetwarza dane podstawowe takie jak imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, NIP w celach opisanych w pkt. 1.
Przetwarzanie przez Q7 Group sp. z o.o. danych wrażliwych odbywa się wyłącznie w celu realizacji obowiązków pracodawcy względem pracowników, w zakresie przewidzianym przepisami prawa pracy.

III. Podmioty, którym przekazywane są dane osobowe

Dane osobowe, które są przetwarzane są przekazywane:

 • podmiotom świadczącym pomoc prawną, w tym windykację roszczeń, podatkową, rachunkową,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • podmiotom świadczącym usługi transportowe,
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą.

IV. Uprawnienia podmiotów, których dane są przetwarzane

 • sprostowanie – prawo do żądania poprawienia nieprawidłowych danych osobowych bądź uzupełnienia danych niekompletnych,
 • usunięcie – żądanie usunięcia danych w określonych okolicznościach,
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych - żądanie wstrzymania przetwarzania danych osobowych w następujących okolicznościach,
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – wstrzymanie następuje na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw przetwarzania ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Zgłoszenie uprawnień następuje w drodze pisemnej poprzez złożenie stosownego wniosku do podmiotu przetwarzającego dane osobowe.

V. Zgoda

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych nie jest konieczne do wykonywania umowy, nie wynika z przepisów prawa lub nie ma innego uzasadnionego prawnie interesu, podmiot przetwarzający dane osobowe może domagać się wyrażania zgody podmiotów, których dane są przetwarzane we wskazanych przez przetwarzającego dane celach. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych.

VI. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Osoba której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia sprzeciwu również w zakresie danych, które są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Z chwilą zgłoszenia sprzeciwu podmiotowi przetwarzającemu dane nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych. W przypadku wykazania przez podmiot przetwarzający dane osobowe istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które jednocześnie są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą będzie możliwe dalsze przetwarzanie danych osobowych.

VII. Organ nadzoru

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa.